Onze huisregels zijn bedoeld om iedereen zich thuis te kunnen laten voelen in een veilige, schone en gezellige omgeving. Om dit te kunnen (blijven) bieden hebben we met elkaar de volgende regels vastgesteld waaraan we ons allemaal dienen te houden en waar we elkaar indien nodig op aan spreken:

 • In ons gebouw geldt een algeheel rookverbod
 • We komen niet aan spullen/eigendommen van anderen
 • De studio’s mogen niet voor aanvang van de lessen worden betreden
 • Als het buiten regent/sneeuwt/hagelt/nat is, voeten goed vegen of als er een bordje hangt, de schoenen op de mat uitdoen
 • Afval hoort in de afvalbak (maar niet onze statiegeldflesjes, deze graag na het nuttigen teruggeven aan de bar!!)
 • In de studio’s is eten en drinken niet toegestaan. Een waterflesje mag mee naar binnen mits deze na afloop van de les weer wordt meegenomen
 • In de ontvangst en in de kleedkamers mag worden gegeten of gedronken, maar laat geen rommel/resten liggen en vraag om een doekje als er gemorst wordt.
 • In de studio’s is het niet toegestaan aan de spiegels te zitten
 • In de grote studio (Theater Posa) is het betreden van de tribune niet toegestaan, tenzij door de docent anders aangegeven
 • Het is niet toegestaan je achter de bar/ in het kantoor te begeven
 • Het is niet toegestaan glaswerk ongevraagd te gebruiken en/of mee naar buiten te nemen
 • In het pand wordt (tenzij onderdeel van de les) niet geschreeuwd/ gevloekt/ gerend of met dingen gegooid

Let op: Laat geen waardevolle spullen in de kleedkamer of ontvangst achter, Reflex en Theater Posa zijn niet aansprakelijk voor schade/ vermissing of diefstal. Bij diefstal wordt altijd aangifte gedaan bij de politie.