In deze disclaimer worden de aansprakelijkheden die voortvloeien uit het gebruik van deze website beperkt of afgewezen. De voorwaarden van deze disclaimer zijn van toepassing op de website reflexdans.nl.

Door deze website te bezoeken en/of de via deze website aangeboden informatie te gebruiken, verklaart u zich akkoord met de toepasselijkheid van deze disclaimer.

Aan de inhoud van deze site is grote zorg besteed. Ondanks de zorgvuldige samenstelling van de informatie kan geen aansprakelijkheid worden geaccepteerd voor eventuele fouten in de tekst. Reflex Dans aanvaardt geen enkele aansprakelijkheid voor de gevolgen van onvolledigheid of onjuistheid. Reflex Dans behoudt te allen tijde het recht de inhoud van deze site om welke reden dan ook te verwijderen, wijzigen of aan te vullen zonder daar enig persoon van op de hoogte te hoeven stellen.

Bepaalde links op deze site leiden naar hulpbronnen die door een derde partij worden onderhouden en over wie Reflex Dans geen controle kan uitoefenen. Reflex Dans aanvaardt geen enkele aansprakelijkheid voor de gevolgen van onvolledigheid of onjuistheid van informatie neergelegd in deze hulpbronnen. Controleer altijd de informatie over wettelijke aspecten en over privacybeleid op alle sites die u via een link bezoekt.

Zonder schriftelijke toestemming van Reflex Dans is gehele of gedeeltelijke vermenigvuldiging en/of reproductie van de content van de website reflexdans.nl verboden.
Een verzoek om toestemming voor gebruik van delen van deze website kunt u indienen via info@reflexdans.nl.